Overige Informatie

        

Meer willen weten over, hoe verhalen onstaan...?!

Wie geïnteresserd is in een zoektocht, een queeste, naar de eerste humoristische verhalen, die ons bekend zijn, kan een kijkje nemen op: Humor en zijn schaduw. Het is niet alleen een zoektocht naar de oorsprong, maar ook naar het waarom van humor. En hiermee overtreed ik de regel dat je eigenlijk humor niet moet uitleggen. Ik doe het toch. Als de bewijzen stand houden, dan zou het weleens kunnen zijn dat deze verhalen al ouder dan de westerse beschaving zijn. Zoals zoveel trouwens.... En het is zonder meer een ontdekking van wat tot nu toe niet bekend was over de bekendste humoristische verhaaltjes uit Turkije en Marokko, de verhaaltjes rond Nasreddin en Jeha, die al vroeg bij ons bekend waren via de Romeinen en Tijl Uilenspiegel.

Er zijn methodische overeenkomsten tussen de manier waarop de interpretatie van klassieke grappen tot stand komt, en het verzamelen van verhalen rond een bepaalde gebeurtenis. Bij de interpretatie van grappen draai ik rond de mogelijke betekenissen van een persoon, dier of symbool etc. in een grap om de oorspronkelijke betekenis ervan te achterhalen. Op deze website met Life Events probeer ik door het verzamelen van verhalen rond een bepaalde gebeurtenis de essentie ervan op antropologisch-historisch micro- en macroniveau te achterhalen. De interpretatie van grappen is meer op het verleden gericht, de analyse van een gebeurtenis is meer op de toekomst gericht.

Door deze overeenkomst lichten de onderwerpen op de beide websites elkaar toe. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit de manier waarop fantasieën, wanen en psychoses iemand in de greep kunnen krijgen en in zijn dagelijkse leven doorwerken. Onder de link interpretatie staat te lezen hoe dit in grappen en literatuur een rol speelt; onder de linken Guiseppe en Gibellina onder andere —want ook in de beide voetbalwedstrijden speelt dit in feite al een rol— welke desastreuze gevolgen dit in de werkelijkheid kan aannemen. Net zoals de uitleg van de grap bestaat uit betekenisvolle tandwieltjes die betekenis krijgen, omdat ze in een groter mechaniek in elkaar grijpen, komt de eigenlijke betekenis van een gebeurtenis pas vast te liggen door de invloed en uitstraling van die gebeurtenis op andere gebeurtenissen en mensen.

Let op!

Niet in alle gevallen was te achterhalen wie de schrijver of fotograaf was van producten die op deze website staan. Iedereen die mij kan vertellen wie dat zijn worden uitgenodigd mij dit te zeggen via het Gastenboek.

Let op!

Over het algemeen geef ik onderaan de teksten weer van welke bronnen ik gebruik heb gemaakt. Ook heb ik linken ingelast naar bronnen, die op het internet zijn te vinden. Niet altijd heb ik daarvoor toestemming gevraagd. Mocht iemand bezwaar maken tegen het feit dat ik een link van zijn of haar website in mijn website heb opgenomen, vraag ik haar of hem om contact met mij op te nemen via het Gastenboek.